PŘIHLÁŠKA: Kategorie I A

Uzávěrka:
31.05.2018
# mista: 25 | # Přihlášky: 22
Stav: Otevřené

I.A kategorie: žákyně narozené od 1.9.2004 do 31.8.2006 včetně

Přihlášky  je nutno zaslat do 31. 5. 2018 zároveň s uvedením data zaplacení registračního poplatku 400,-Kč na běžný účet České spořitelny  č.: 19-3393399 / 0800. Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Registrační poplatek je nevratný. Soutěžící cizinci mohou registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Prahy před začátkem soutěže.

V případě, že soutěžící nebude mít klavíristu, je třeba zaslat na adresu školy nebo mailem také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.

Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se již nemohou přihlásit do stejné kategorie.

Nevyzvednuté diplomy a ceny nebudou rozesílány poštou.

Osobni Data
Bydliště
Škola
Prosíme především o funkční e-mailové adresy
Repertoár
Klavírní spolupráce
Žádám o zajištění klavírního doprovodu: (notový materiál přikládám)
Jméno doprovodné osoby U SOUTĚŽÍCÍCH MLADŠÍCH 18 LET
Registrační poplatek
Registrační poplatek 400,-Kč (jednokolové kategorie) byl zaplacen na běžný účet České spořitelny č.: 19-3393399 / 0800 z účtu č.:
Prohlášení soutěžícího
Souhlasím s případným zveřejněním obrazového a zvukového záznamu, který se týká mé osoby a byl pořízen na koncertě vítězů. Beru na vědomí, že v případě ocenění I. a II. cenou nebo mimořádným oceněním je účast na koncertě vítězů 21.10.2018 v 16,30h. povinná (mimo kat. D) Repríza koncertu vítězů pro držitele I. - III. míst se bude konat v Sále Martinů na HAMU Praha - termín je v jednání.