PŘIHLÁŠKA: Kategorie II B

Uzávěrka:
31.05.2018
# mista: 20 | # Přihlášky: 20
Stav: Zavřená

II B kategorie:
studentky gymnázií s hudebním zaměřením a konzervatoří narozené od 1.9.1997 do 31.8.2002 včetně

Přihlášky  je nutno zaslat do 31. 5. 2018 zároveň s uvedením data zaplacení registračního poplatku 600,-Kč na běžný účet České spořitelny  č.: 19-3393399 / 0800. Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Registrační poplatek je nevratný. Soutěžící cizinci mohou registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Prahy před začátkem soutěže.

V případě, že soutěžící nebude mít klavíristu, je třeba zaslat na adresu školy nebo mailem také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.

Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se již nemohou přihlásit do stejné kategorie.

Nevyzvednuté diplomy a ceny nebudou rozesílány poštou.