PŘIHLÁŠKA: Kategorie III

Uzávěrka:
30.06.2024
# mista: 20 | # Přihlášky: 8
Stav:

Kategorie III: Kategorie bude rozdělena na A a B dle věku soutěžících tak, aby odpovídala stejnému věkovému rozpětí jako je u kategorií I a II.

III a: žáci narození od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012 včetně

III b: žáci narození od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010 včetně

Přihlášky  je nutno zaslat do 30. 6. 2024 zároveň s uvedením data zaplacení registračního poplatku 500,-Kč na běžný účet České spořitelny  č.: . Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 1024 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Registrační poplatek je nevratný. Soutěžící cizinci mohou registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Prahy před začátkem soutěže.

V případě, že soutěžící nebude mít klavíristu, je třeba zaslat na adresu školy nebo mailem také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.

Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se již nemohou přihlásit do stejné kategorie.

V případě naplnění kapaicty pro danou kategorii se přihlašování automaticky uzamkne.

Osobni Data
Škola
Prosíme především o funkční e-mailové adresy
Repertoár
Píseň Bohuslava Martinů
Lidová píseň
Libovolná píseň
Klavírní spolupráce
Žádám o zajištění klavírního doprovodu: (notový materiál přikládám)
Jméno doprovodné osoby U SOUTĚŽÍCÍCH MLADŠÍCH 18 LET
Registrační poplatek
Registrační poplatek 500,-Kč (jednokolové kategorie) byl zaplacen na běžný účet České spořitelny č.: 2502054788/2010 z účtu č.:
Prohlášení soutěžícího
Odesláním přihlášky dává soutěžící, popřípadě jeho zákonný zástupce, souhlas organizátorům soutěže s pořizováním audiovizualní dokumentace a foto dokumentace soutěžícího a jeho následného využití pro propagaci soutěže.
CAPTCHA
Tato otázka slouží k ověření, zda jste lidský návštěvník, a k zabránění automatickému odesílání spamu.