PŘIHLÁŠKA: Kategorie IV A

Uzávěrka:
15.09.2021
# mista: 20 | # Přihlášky: 17
Stav:

Kategorie IV A: studentky HŠ a ZUŠ narozené od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2005 včetně

Přihlášky  je nutno zaslat do 15. 9. 2021 zároveň s uvedením data zaplacení registračního poplatku 600,-Kč na běžný účet České spořitelny  č.: 19-3393399 / 0800. Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Registrační poplatek je nevratný. Soutěžící cizinci mohou registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Prahy před začátkem soutěže.

V případě, že soutěžící nebude mít klavíristu, je třeba zaslat na adresu školy nebo mailem také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.

Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se již nemohou přihlásit do stejné kategorie.

V případě naplnění kapaicty pro danou kategorii se přihlašování automaticky uzamkne.

Osobni Data
Škola
Prosíme především o funkční e-mailové adresy
Repertoár
1. Kolo
Bohuslava Martinů
Národní píseň
Libovoná píseň
2. Kolo
Píseň z období klasicismu
Píseň z období romantismu
Píseň Bohuslava Martinů
Klavírní spolupráce
Žádám o zajištění klavírního doprovodu: (notový materiál přikládám)
Jméno doprovodné osoby U SOUTĚŽÍCÍCH MLADŠÍCH 18 LET
Registrační poplatek
Registrační poplatek 600,-Kč byl zaplacen na běžný účet České spořitelny č.: 19-3393399 / 0800 z účtu č.:
Prohlášení soutěžícího
Odesláním přihlášky dává soutěžící, popřípadě jeho zákonný zástupce, souhlas organizátorům soutěže s pořizováním audiovizualní dokumentace a foto dokumentace soutěžícího a jeho následného využití pro propagaci soutěže.