PŘIHLÁŠKA: Kategorie V A UZAVŘENA

Uzávěrka:
15.06.2019
# mista: 25 | # Přihlášky: 25
Stav: Otevřené

Kategorie V A: studentky konzervatoří a hudebních gymnázií narozené od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2003 včetně

Přihlášky  je nutno zaslat do 15. 6. 2019 zároveň s uvedením data zaplacení registračního poplatku 600,-Kč na běžný účet České spořitelny  č.: 19-3393399 / 0800. Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Registrační poplatek je nevratný. Soutěžící cizinci mohou registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Prahy před začátkem soutěže.

V případě, že soutěžící nebude mít klavíristu, je třeba zaslat na adresu školy nebo mailem také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.

Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se již nemohou přihlásit do stejné kategorie.

Nevyzvednuté diplomy a ceny nebudou rozesílány poštou.