Podmínky soutěže 2017

XV. ročník Praha 20. – 22. října 2017


Prof. J. Mrázek, předseda

Soutěž vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy za podpory Sdružení rodičů a přátel GMHS pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením se záměrem podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových skladatelů, zvláště pak o písňovou tvorbu B. Martinů. Zároveň tato soutěž vyplňuje mezeru v písňových soutěžích pro žáky a studenty ve věku od 10 do 20 let, které by odpovídaly svými požadavky možnostem mladých pěvců v daném věku.

Soutěž je vyhlašována každoročně.

Písňová soutěž Bohuslava Martinů patří mezi soutěže doporučené MŠMT.

Poroty:

Poroty jsou dvě, zvlášť pro jednokolové a dvoukolové kategorie, složené z 5 členů, zkušených pěvců a pedagogů. Rozhodnutí poroty je konečné, není proti němu odvolání.

Ceny:

 • 1.- 3.ceny ve všech kategoriích (na návrh poroty lze ceny dělit)
 • Cena NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro nejlepšího účastníka soutěže,
 • Cena za interpretaci písně B.Martinů,
 • Cena Společnosti Jarmily Novotné pro nejmladšího oceněného soutěžícího I.kategorie,
 • Cena Beno Blachuta za interpretaci lidové písně pro soutěžící II.kategorie,
 • Cena festivalu Nekonvenční žižkovský podzim za interpretaci písně 20.nebo 21.stol.
 • Cena Karla Hartiga, 1.starosty Žižkova pro oceněné z uměleckých škol  Prahy 3
 • Cena Českého rozhlasu pro soutěžící II.kategorie,

další ceny v jednání, možnost čestných uznání

Koncerty vítězů  se uskuteční v rámci
Nekonvenčního žižkovského festivalu a v Sále Martinů na HAMU v Praze, který bude natáčet Český rozhlas – Vltava

Organizace soutěže:

Soutěž se bude konat 20. – 22. října 2017 v budově Gymnázia a Hudební školy hl.m.Prahy, Komenského nám.9, 130 00 Praha 3

Harmonogram:

Předběžný harmonogram:

20.10.2017, 13.00hod.: zahájení soutěže, Kat. D + 1. kolo II.B + II.C

21.10.2017, 9.30hod.: I.A + 1.kolo II.A, 13.00hod. I.B + 2.kolo II. B+II.C

22.10.2017, 10.00hod.: I.C + 2.kolo II.A, 16.30hod. koncert vítězů

Repríza koncertu vítězů bude v Sále Martinů na HAMU Praha – termín v jednání.

Pořadí soutěžících bude určeno podle data narození postupně od nejmladších účastníků.

Harmonogram soutěže bude upřesněn na základě došlých přihlášek a zveřejněn do 30.9.2017 na www.pisnovasoutezbm.cz

Stravování: dotazník nutno zaslat do 30. září na FORMULÁŘ nebo mail pisnovasoutezBM@seznam.cz

Ubytování: pro účastníky soutěže je rezervována plná kapacita hotelu Prokopka – www.prokopka.cz rezervace je nutná do 30.září na adrese info@prokopka.cz

Podmínky soutěže:

Soutěž se uskuteční ve třech kategoriích:

 • Kategorie D: žákyně a žáci narození od 1.9.2005 do 31.8.2007 včetně
 • I.A kategorie: žákyně narozené od 1.9.2003 do 31.8.2005 včetně
 • I.B kategorie: žákyně narozené od 1.9.2001 do 31.8.2003 včetně
 • I.C kategorie: žáci narození od 1.9.2001 do 31.8.2005 včetně

Kategorie D, I.A, I.B a I.C jsou jednokolové

Repertoár: 1 povinná píseň B.Martinů, 1 národní píseň, 1 libovolná píseň

 • II.A kategorie: studentky HŠ a ZUŠ narozené od 1.9.1996 do 31.8.2001 včetně
 • II.B kategorie: studentky gymnázií s hudebním zaměřením a konzervatoří narozené od 1.9.1996 do 31.8.2001 včetně
 • II.C – ZUŠ kategorie: studenti HŠ, ZUŠ narození od 1.9.1996 do 31.8.2001 včetně
 • II.C- K kategorie: studenti konzervatoří a hud.gymn. nar. od 1.9.1996 do 31.8.2001 včetně

Kategorie II.A, II.B a II.C jsou dvoukolové

Repertoár: 1.kolo: povinná píseň B.Martinů, 1 národní píseň, 1 libovolná píseň

2.kolo: 1 píseň z období klasicizmu, 1 píseň z období romantizmu

1 libovolná píseň B.Martinů - nesmí se opakovat repertoár z 1.kola.

Soutěžní repertoár tvoří lidové a umělé písně s klavírním doprovodem. Nelze do něho zařazovat operní či oratorní árie, árie antiche, duchovní hudbu komponovanou s varhanním doprovodem, muzikálové a populární písně (pop, folk a pod.).

Stáhnout podmínky soutěže:

Povinné písně B.Martinů:

 • Kategorie D: Kvočna nebo Kuře (Dětské písně) nebo Rosička nebo Otevření slovečkem (Písničky na jednu stránku)
 • I.A kategorie: Stojí dievča u šentýša (Nové slovenské písně) nebo Ztracený pantoflíček (Čtyři písně)
 • I.B kategorie: Tajná láska (Písničky na dvě stránky) nebo Ešte jednu sestru mám (Nové slovenské písně)
 • I.C kategorie: Cesta k milé (Písničky na jednu stránku) nebo Budzil som ca, budzil nebo Ej, poznať je to, poznať (Nové slovenské písně)
 • II.A kategorie: (HŠ + ZUŠ): Never že mu, never nebo Povídajú ludé (Nové slovenské písně) nebo Naděje (Písničky na dvě stránky)
 • II.B kategorie: (gymn.+konz): Zvědavá dievča (Nový Špalíček) nebo Píseň nábožná (Čtyři písně) nebo Touha (Dvě písně na texty negerské poezie)
 • II.C kategorie: (ZUŠ, gymn. + konz.) Bohatá milá (Nový Špalíček) nebo Děvče z Moravy (Písničky na dvě stránky) nebo Ej, poznať je to, poznať nebo Ej, hora, hora (Nové slovenské písně)

Adresa soutěžeGymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3 - Žižkov

E-mail adresa: info@gmhs.cz
Tel. + 420 221 434 711
Fax + 420 221 434 794