Podmínky soutěže 2021

XIX. ročník, Praha 15. - 17. 10. 2021

Soutěž vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy za podpory Sdružení rodičů a přátel GMHS. Záměrem je podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových skladatelů, se zvláštním zaměřením na písňovou tvorbu Bohuslava Martinů. Písňová soutěž Bohuslava Martinů je určena pro žáky a studenty ve věku od 10 do 21 let a je vyhlašována každoročně.

ORGANIZACE A PRŮBĚH SOUTĚŽE

Přihlašování do soutěže probíhá od 15. 5. 2021 do 15. 9. 2021.

Spolu s přihláškou je nutno zaslat potvrzení (kopii složenky nebo příkazu) o zaplacení registračního poplatku.
Přihlašování se automaticky uzavře 15. 9. 2021!

Soutěžní poplatek:

Po jednokolové kategorie činí příspěvek 400,- Kč, pro kategorie dvoukolové 600,- Kč. Uhraďte jej na účet SRPg 19-3393399/0800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození soutěžícího (DDMMRRRR) a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Do poznámky pro příjemce uveďte jméno soutěžícího, v případě platby za více účastníků školu, z které soutěžící přijíždí. Registrační poplatek je nevratný.

Škola může poskytnout soutěžícím korepetitora. Zároveň s přihláškou je potřeba zaslat také žádost a notový materiál (mimo povinné písně). Příplatek za korepetitora činí 200,- Kč v případě jednokolové kategorie a 300,- Kč v případě dvoukolové kategorie.

Počet soutěžících pro jednotlivé kategorie je z kapacitních důvodů početně omezen, po naplnění limitu počtu soutěžících (20/25) pro danou kategorii se systém přihlašování uzavře.

Poroty:

Porota je pětičlenná, jmenuje ji ředitel Gymnázia a Hudební školy na základě návrhu umělecké a organizační rady soutěže. Zvlášť bude určena porota pro jednokolové a dvoukolové kategorie. Rozhodnutí poroty je konečné, není proti němu odvolání.

Ceny:

 • 1. - 3. ceny ve všech kategoriích (na návrh poroty lze ceny dělit)

 • Cena Nadace život umělce pro nejlepšího účastníka soutěže

 • Cena Nadace Bohuslava Martinů za interpretaci písně Bohuslava Martinů

 • Cena Festivalu Jarmily Novotné pro nejúspěšnější účastnici kategorie V. A

 • Cena hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha za interpretaci písně 20. nebo 21. století

 • Cena Beno Blachuta za interpretaci lidové písně pro soutěžící kategorie IV a V

 • Cena Karla Hartiga, 1. starosty Žižkova, pro oceněné z uměleckých škol Prahy 3

 • Cena Zory Jehličkové

 • Cena Pražského hudebního institutu

 • další ceny jsou v jednání, možnost čestných uznání a zvláštních cen poroty

Organizace soutěže:

XVIII. ročník Písňové soutěž Bohuslava Martinů se koná ve dnech 15. - 17. 10. 2021 v prostorech Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, 130 00 Praha 3.

Ubytování:

Pro účastníky soutěže je rezervována plná kapacita hotelu Prokopka (http://www.prokopka.cz). Vytvoření rezervace je nutné nejpozději do 30. září na adrese info@prokopka.cz. Ubytování si soutěžící i jejich doprovod hradí sami.

Harmonogram:

Předběžný harmonogram:

PÁTEK
15.10.

14:00

Zahájení soutěže, soutěžní vystoupení kategorií 0 dívky, 1. kolo kategorií IV. A i IV. B

19:00

Vyhlášení výsledků

SOBOTA
16.10.

10:00

Soutěžní vystoupení kategorií 0 chlapci a I, 1. KOLO kategorií V. A a V. B

14:00

Soutěžní vystoupení kategorií III, 2. kolo kategorií IV. A. a IV. B 19:00 - Vyhlášení výsledků

NEDĚLE
17.10.
10:00 Soutěžní vystoupení kategorií II, 2. kolo kategorie V. A a V. B
16:00 Vyhlášení výsledků

 

Pořadí soutěžících bude určeno dle data narození o nejmladšího účastníka.

Koncert vítězů se bude konat 13. listopadu 2021 v Sále Martinů na pražské AMU, Malostranské nám. 258/13. 

Harmonogram soutěže bude upřesněn na základě přihlášek a zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2021 na www.pisnovasoutezbm.cz

Harmonoram i průběh soutěže se může změnit na základě epidemické situace v ČR. Pokud nebude možné soutěž pořádat "naživo", bude se konat formou online nahrávek.

Podmínky soutěže:

Do Písňové soutěže Bohuslava Martinů se mohou přihlásit žáci základních uměleckých škol (ZUŠ), studenti konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením. Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se nemohou přihlásit do stejné kategorie.

 

Kategorie:

0: žákyně a žáci narození od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011 včetně

I: žákyně narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2009 včetně

II: žákyně narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2007 včetně

III: žáci narození od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2009 včetně
 

Kategorie I, II a III jsou jednokolové. Soutěžní repertoár se musí skládat z 1 povinné písně Bohuslava Martinů, 1 národní písně a 1 písně dle výběru soutěžícího. Seznam povinných písní B. Martinů je uveden v závěru tohoto dokumentu. Soutěžní repertoár tvoří lidové a umělé písně s klavírním doprovodem. Nelze do něho zařazovat operní či oratorní árie, árie antiche, duchovní hudbu komponovanou s varhanním doprovodem, muzikálové a populární písně (pop, folk apod.).
 

IV. A: studentky HŠ a ZUŠ narozené od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2005 včetně

IV. B: studenti HŠ a ZUŠ narození od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2005 včetně

V. A: studentky konzervatoří a hudebních gymnázií narozené od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2005 včetně

V. B: studenti konzervatoří a hudebních gymnázií narození od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2005 včetně

 

Kategorie IV a V jsou dvoukolové. Soutěžní repertoár se musí skládat pro 1. kolo z 1 povinné písně Bohuslava Martinů, 1 národní písně a 1 písně dle výběru soutěžícího. Pro 2. kolo z 1 písně z období klasicismu, 1 písně z období romantismu a 1 libovolné písně Bohuslava Martinů. Ve druhém kole se nesmí se opakovat repertoár z prvního kola. Seznam povinných písní B. Martinů je uveden v závěru tohoto dokumentu. Soutěžní repertoár tvoří lidové a umělé písně s klavírním doprovodem. Nelze do něho zařazovat operní či oratorní árie, árie antiche, duchovní hudbu komponovanou s varhanním doprovodem, muzikálové a populární písně (pop, folk apod.).

Stáhnout podmínky soutěže:

VÝBĚR Z POVINNÝCH SKLADEB PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

Kategorie 0:

Kvočna, Kuře (Dětské písně), Veselé dievča (Nový Špalíček), Otevření slovečkem (Písničky na jednu stránku)

I. kategorie:

Rosička, Rozmarýn (Písničky na jednu stránku), Touha (Nový Špalíček)

II. kategorie:

U maměnky, Sen Panny Marie (Písničky na jednu stránku), Eště jednu sestru mám (Nové slovenské písně)

III. kategorie:

Boží muka (Písničky na dvě stránky), Ej, poznať je to, poznať (Nové slovenské písně), Chodníček (Písničky na jednu stránku)

IV. A kategorie:

Ztracený pantoflíček (Čtyři písně na texty české lidové poezie), V trenčianskej kasárni, Spoza čiernej hory (Nové slovenské písně)

IV. B kategorie:

Opuštěný milý (Nový špalíček), Děvče z Moravy (Písničky na dvě stránky), Ej, poznať je to, poznať (Nové slovenské písně)

V. A kategorie:

Zvolenovcí chlapci (Písničky na dvě stránky), Povedz že mi, povedz (Nové slovenské písně), Touha (Dvě písně na texty negerské poezie)

V. B kategorie:

Smutný milý (Nový špalíček), Ej, poznať je to, poznať nebo Ej, lúka, lúka (Nové slovenské písně)

  Adresa soutěže  Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
  Komenského náměstí 400/9
  130 00 Praha 3 - Žižkov

  E-mail adresa: info@gmhs.cz
  Tel. + 420 221 434 711
  Fax + 420 221 434 794