Podmínky soutěže 2022

XX. ročník, Praha 14. - 16. 10. 2022

Soutěž vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy za podpory Sdružení rodičů a přátel GMHS. Záměrem je podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových skladatelů, se zvláštním zaměřením na písňovou tvorbu Bohuslava Martinů. Písňová soutěž Bohuslava Martinů je určena pro žáky a studenty ve věku od 10 do 20 let a je vyhlašována každoročně.

ORGANIZACE A PRŮBĚH SOUTĚŽE

Přihlašování do soutěže probíhá od 1. 5. 2022 do 17. 6. 2022 elektronicky na www.pisnovasoutezbm.cz/přihlášky. Spolu s přihláškou je nutno zaslat potvrzení (kopii složenky nebo příkazu) o zaplacení registračního poplatku. Přihlašování se automaticky uzavře 17. 6. 2022 nebo při naplnění kategorie! 

Změna soutěžního repertoáru je možná do 25.9.2022.

 

Soutěžní poplatek: 

Po jednokolové kategorie činí příspěvek 500,- Kč, pro kategorie dvoukolové 700,- Kč. Uhraďte jej na účet SRPg 2502054788/2010. Jako variabilní symbol uveďte datum narození soutěžícího (ve tvaru: DDMMRRRR) a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno soutěžícího. V případě platby za více účastníků uveďte název školy, z které soutěžící přijíždí. Registrační poplatek je nevratný

 

Organizátoři soutěže mohou poskytnout soutěžícím korepetitora. Zároveň s přihláškou je potřeba zaslat také žádost a notový materiál (mimo povinné písně). Příplatek za korepetitora činí 200,- Kč v případě jednokolové kategorie a 300,- Kč v případě dvoukolové kategorie. 

Počet soutěžících pro jednotlivé kategorie je z kapacitních důvodů početně omezen, po naplnění limitu počtu soutěžících (20/25) pro danou kategorii se systém přihlašování uzavře.

Poroty:

Porota je pětičlenná, jmenuje ji ředitel Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy, ZUŠ na základě návrhu umělecké a organizační rady soutěže. Zvlášť bude určena porota pro jednokolové a dvoukolové kategorie. Rozhodnutí poroty je konečné, není proti němu odvolání. 

Ceny:

 • 1. - 3. ceny ve všech kategoriích (na návrh poroty lze ceny dělit)

 • Cena Nadace život umělce pro nejlepšího účastníka soutěže

 • Cena Nadace Bohuslava Martinů za interpretaci písně Bohuslava Martinů

 • Cena Festivalu Jarmily Novotné pro nejúspěšnější účastnici kategorie V. A

 • Cena hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha za interpretaci písně 20. nebo 21. století

 • Cena Beno Blachuta za interpretaci lidové písně pro soutěžící kategorie IV a V

 • Cena Karla Hartiga, 1. starosty Žižkova, pro oceněné z uměleckých škol Prahy 3

 • Cena Zory Jehličkové

 • Cena Pražského hudebního institutu

 • Cena Magdalény Hajóssyové

 • další ceny jsou v jednání, možnost čestných uznání a zvláštních cen poroty

Organizace soutěže:

XX. ročník Písňové soutěž Bohuslava Martinů se koná ve dnech 14. – 16. října 2022 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, 130 00 Praha 3 

Harmonogram:

Předběžný harmonogram

PÁTEK 14.10.2022               14:00 Zahájení soutěže, kategorie 0D a 1. kolo jategorie IV A

                                            16:50 kategorie 0CH

                                            17:00 Vyhlášení postupu kategorie IV A

                                            17:10 1. kolo kategorie IVB

                                            18:30 Vyhlášení výsledků kategorií 0D a 0CH

                                            18:45 Vyhlášení postupu kategorie IV B

 

SOBOTA 15.10.2022            10:00 Zahájení kategorie I a 1. kolo kategorie V A 

                                            14:30 Vyhlášení postupu kategorie V A

                                            14:45 1. kolo kategorie V B

                                            15:00 kategorie III

                                           15:50 Vyhlášení postupu kategorie V B

                                            16:00 2. kolo kateforií IV A a IV B

                                            18:00 Vyhlášení výsledků kategorií I a III

                                            19:00 Vyhlášení výsledků kategorií IV A a IV B

 

NEDĚLE 16.10.2022             10:00 Zahájení kategoriie II 2. kola kategorií V A a V B

                                            14:00 Vyhlášení výsledků kategorií V A a V B

                                            15:00 Vyhlášení výsledků kategorie II

   
     
STŘEDA 9.11.2022             18:30 KONCERT VÍTĚZŮ, sál Martinů Hudební akademie múzických umění v Praze    
     
     
     

 

Pořadí soutěžících bude určeno dle data narození o nejmladšího účastníka.

Koncert vítězů se bude konat 9. listopadu 2022 v Sále Martinů Hudební akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 258/13. 

Harmonogram soutěže bude upřesněn na základě přihlášek a zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2021 na www.pisnovasoutezbm.cz

Harmonoram i průběh soutěže se může změnit na základě epidemické situace v ČR.

Podmínky soutěže:

Do Písňové soutěže Bohuslava Martinů se mohou přihlásit žáci základních uměleckých škol (ZUŠ), studenti konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením. Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se nemohou přihlásit do stejné kategorie.

Kategorie: 

 

0: žákyně a žáci narození od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012 včetně 

I: žákyně narozené od 1. 9. 2008do 31. 8. 2010 včetně 

II: žákyně narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2008 včetně 

III: žáci narození od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2010 včetně 

 

Kategorie 0, I, II a III jsou jednokolové. Soutěžní repertoár se musí skládat z 1 povinné písně Bohuslava Martinů, 1 národní písně a 1 písně dle výběru soutěžícího. Seznam povinných písní B. Martinů je uveden v závěru tohoto dokumentu. Soutěžní repertoár tvoří lidové a umělé písně s klavírním doprovodem. Nelze do něho zařazovat operní či oratorní árie, árie antiche, duchovní hudbu komponovanou s varhanním doprovodem, muzikálové a populární písně (pop, folk apod.). 

 

IV. A: studentky HŠ a ZUŠ narozené od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2006 včetně 

IV. B: studenti HŠ a ZUŠ narození od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2006 včetně 

V. A: studentky konzervatoří a hudebních gymnázií narozené od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2006 včetně 

V. B: studenti konzervatoří a hudebních gymnázií narození od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2006 včetně

 

Kategorie IV a V jsou dvoukolové. Soutěžní repertoár se musí skládat: 

Pro 1. kolo kategorií IV i V z 1 povinné písně Bohuslava Martinů, 1 národní písně a 1 písně dle výběru soutěžícího. 

Pro 2. kolo pro kategorie IV z 1 písně z období klasicismu nebo romantismu, z 1 libovolné písně Bohuslava Martinů a z 1 libovolné písně dle výběru soutěžícího

Pro 2. kolo pro kategorie V z 1 písně z období klasicismu nebo romantismu, z 1 libovolné písně Bohuslava Martinů a z 1 písně z období 20. nebo 21. století.

Ve druhém kole se nesmí se opakovat repertoár z prvního kola. Seznam povinných písní B. Martinů je uveden v závěru tohoto dokumentu. Soutěžní repertoár tvoří lidové a umělé písně s klavírním doprovodem. Nelze do něho zařazovat operní či oratorní árie, árie antiche, duchovní hudbu komponovanou s varhanním doprovodem, muzikálové a populární písně (pop, folk apod.). 

Stáhnout podmínky soutěže:

VÝBĚR Z POVINNÝCH SKLADEB PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

Kategorie 0:

Kvočna, Kuře (Dětské písně), Otevření slovečkem, Rosička (Písničky na jednu stránku)

I. kategorie:

Ztracený pantoflíček (Čtyři písně na texty české lidové poezie), Hlásný (Písničky na dvě stránky), Rozmarýn (Písničky na jednu stránku)

II. kategorie:

Koníčky na ouhoře (Čtyři písně na texty české lidové poezie), Eště jednu sestru mám (Nové slovenské písně), Prosba (Nový špalíček)

III. kategorie:

Tajná láska (Písničky na dvě stránky), Ej, poznať je to, poznať, Budzil som sa (Nové slovenské písně), Cesta k milé (Písničky na jednu stránku)

IV. A kategorie:

Naděje (Písničky na dvě stránky), Kopala studienku, Stojí dievča u šentýša (Nové slovenské písně)

IV. B kategorie:

Opuštěný milý (Nový špalíček), Ej, mal som frajerku,  Ej, poznať je to, poznať (Nové slovenské písně)

V. A kategorie:

Povídajú ludé, Hore Hronom (Nové slovenské písně), Súsedova stajňa (Písničky na dvě stránky)

V. B kategorie:

Bohatá milá (Nový špalíček), Ej, lúka, lúka,  Ej, poznať je to, poznať (Nové slovenské písně)

  Adresa soutěže  Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
  Komenského náměstí 400/9
  130 00 Praha 3 - Žižkov

  E-mail adresa: info@gmhs.cz
  Tel. + 420 221 434 711
  Fax + 420 221 434 794