Výsledky XX. ročníku

Složení poroty

Kategorie 0-chlapci | Kategorie 0-dívky | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III

Mgr. Václava Duchoslavová
předsedkyně poroty pěvecký pedagog, Praha
Mgr. Markéta Džuneva,
pěvecký pedagog, ZUŠ Šimáčkova, ZUŠ Libčice n.Vl., Praha
Mgr. Irena Troupová,
pěvecký pedagog, JAMU, Praha
Mario Kudela,
pěvecký pedagog, ZUŠ Kyjov, předseda Ústřední umělecké rady pro sólový a komorní zpěv, Kyjov
Mgr. Karel Nedoma
pěvecký pedagog, ředitel ZUŠ Zbraslav, Praha

1. CENA

 • Vanda Vinecka |
 • Veronika Nováková |
 • Anna Flajšmanová |
 • Dana Chačaturova |

2. CENA

 • Alžběta Poláková
 • Vendula Sládečková
 • Ema Kretíková
 • Aida Katrin Masad
 • Sabina Dospělová

3. CENA

 • Natálie Císařová
 • Olga Matoušková
 • Barbora Moldříková
 • Anežka Kovářová
 • Natálie Dudová
 • Sabina Pletanová

Čestné uznání

 • Anna Barnášová
 • Johana Špetlová
 • Magdalena Mudrová
 • Sabina Millerová

Cena festivalu Nekonvenční žižkovský podzim

Vanda Vinecká

Cena Nadace Bohuslava Martinů

Vendula Sládečková
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg