Výsledky XX. ročníku

Složení poroty

Kategorie 0-chlapci | Kategorie 0-dívky | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III

Mgr. Václava Duchoslavová
předsedkyně poroty pěvecký pedagog, Praha
Mgr. Markéta Džuneva,
pěvecký pedagog, ZUŠ Šimáčkova, ZUŠ Libčice n.Vl., Praha
Mgr. Irena Troupová,
pěvecký pedagog, JAMU, Praha
Mario Kudela,
pěvecký pedagog, ZUŠ Kyjov, předseda Ústřední umělecké rady pro sólový a komorní zpěv, Kyjov
Mgr. Karel Nedoma
pěvecký pedagog, ředitel ZUŠ Zbraslav, Praha

1. CENA

 • Jonathan Ditrich |
 • Jakub Reiser |
 • Filip Mareš |

2. CENA

 • Adam Horáček
 • Jan Fiala
 • Kryštof Trsek

3. CENA

 • Tomáš Příhoda
 • Andrej Kanišák
 • Simon Molnár

Čestné uznání

 • Alfréd Marc
 • Michal Růzha
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg