Výsledky XX. ročníku

Složení poroty

Kategorie IV A | Kategorie IV B

Doc. Zdeněk Šmukař
Předseda poroty pěvecký pedagog, vedoucí pěvecké katedry JAMU Brno
Mgr. Mária Adamíková
pěvecký pedagog vedoucí pěveckého odd. Konzervatoře L. Janáčka v Ostravě
MUDr. Jitka Vydrová
vedoucí lékařka Hlasového centra Praha
Prof. Dr. hab. Piotr Łykowski
pěvecký pedagog, vedoucí pěvecké katedry Hudební akademie Karola Lipinského, Wroclaw, Polsko
Prof. Valentin Prolat
pěvecký pedagog Konzervatoř v Praze
Kategorie IV B

Hájková Eliška
Konzervatoř Pardubice

Kategorie IV B

1. CENA

  • Hájková Eliška | Konzervatoř Pardubice

2. CENA

  • Grösslová Kristýna | Konzervatoř J.Deyla Praha
  • Papoušková Tereza | Konzervatoř Praha

3. CENA

  • Vondrášková Mahulena | GMHŠ Praha
  • Kořínková Inka | Konzervatoř Pardubice

Čestné uznání

  • Jašíčková Alen | Konzervatoř Kroměříža
  • Machovičová Monika | Konzervatoř Praha

Cena za lidovou píseň:

Machovičová Monika

Cena Bohuslava Martinů:

Kořínková Inka

Cena festivalu "Nekonvenční žižkovský podzim":

Hájková Eliška

Cena Karla Hartiga:

Mahulena Vondrášková
Hájková Eliška
Konzervatoř Pardubice