Výsledky XIX. ročníku

Složení poroty

Prof. Magdaléna Hajóssyová

PhDr. Jarmila Janíčková

Pavel Horáček

MgA. Simona Procházková

MgA Vladimír Chmelo

1. CENA

  • Vanda Vinecká | Hudební Akademie Pavla Zumrová, Praha

2. CENA

  • Barbora Gajdošová | ZUŠ F. X. Richtera, Holešov
  • Tereza Glosová | ZUŠ Jablonec nad Nisou

3. CENA

  • Lucie Kovářová | ZUŠ Jablonec nad Nisou

Čestné uznání

  • Anna Skřivánková | ZUŠ A. M. Buxton, Úpice
  • Eliška Udržalová | ZUŠ Svitavy

CENA BENO BLACHUTA za interpretaci lidové písně

Vanda Vinecká
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
Vanda Vinecká
Hudební Akademie Pavla Zumrová, Praha