Výsledky XIX. ročníku

Složení poroty

Prof. Magdaléna Hajóssyová

PhDr. Jarmila Janíčková

Pavel Horáček

MgA. Simona Procházková

MgA Vladimír Chmelo

1. CENA

  • Marek Žihla | Pražská konzervatoř

2. CENA

  • Aleš Musil | Konzervatoř Brno

3. CENA

  • Michal Švec | Konzervatoř Plzeň

Čestné uznání

  • Martin Kreuz | ražská konzervatoř

CENA NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro nejlepšího účastníka soutěže

Marek Žihla

CENA PRAŽSKÉHO HUDEBNÍHO INSTITUTU A VLADIMÍRA CHMELA

Michal Švec

CENA ZORY JEHLIČKOVÉ

Marek Žihla

CENA HUDEBNÍHO NAKLADATELSTVÍ BÄERENREITER PRAHA za interpretaci písně 20. nebo 21. století

Michal Švec
http://pisnovasoutezbm.cz/sites/default/files/profilbild.jpg
Marek Žihla
Pražská konzervatoř