Podmínky soutěže 2024

XXII. ročník, Praha 11. - 13. 10. 2024

Soutěž vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy za podpory Sdružení rodičů a přátel GMHS. Záměrem je podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových skladatelů, se zvláštním zaměřením na písňovou tvorbu Bohuslava Martinů. Písňová soutěž Bohuslava Martinů je určena pro žáky a studenty ve věku od 10 do 20 let a je vyhlašována každoročně.

ORGANIZACE A PRŮBĚH SOUTĚŽE

Přihlašování do soutěže probíhá od 1. 5. 2024 do 30. 6. 2024 elektronicky na www.pisnovasoutezbm.cz/přihlášky. Spolu s přihláškou je nutno zaslat potvrzení (kopii složenky nebo příkazu) o zaplacení registračního poplatku. Přihlašování se automaticky uzavře 30. 6. 2024 nebo při naplnění kategorie! 

Změna soutěžního repertoáru je možná do 15.9.2024.

 

Soutěžní poplatek: 

 

Po jednokolové kategorie činí příspěvek 500,- Kč, pro kategorie dvoukolové 700,- Kč. Uhraďte jej na účet SRPg 2002818307/2010. Jako variabilní symbol uveďte datum narození soutěžícího (ve tvaru: DDMMRRRR) a specifický symbol 1024 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jména soutěžících. V případě platby za více účastníků uveďte název školy, z které soutěžící přijíždí. Registrační poplatek je nevratný

 

Organizátoři soutěže mohou poskytnout soutěžícím korepetitora. Zároveň s přihláškou je potřeba zaslat také žádost a notový materiál (mimo povinné písně). Příplatek za korepetitora činí 200,- Kč v případě jednokolové kategorie a 300,- Kč v případě dvoukolové kategorie. 

 

Počet soutěžících pro jednotlivé kategorie je z kapacitních důvodů početně omezen, po naplnění limitu počtu soutěžících (20/25) pro danou kategorii se systém přihlašování uzavře.

 

Poroty:

Porota je pětičlenná, jmenuje ji ředitel Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy, ZUŠ na základě návrhu umělecké a organizační rady soutěže. Zvlášť bude určena porota pro jednokolové a dvoukolové kategorie. Rozhodnutí poroty je konečné, není proti němu odvolání. 

Ceny:

 • 1. - 3. ceny ve všech kategoriích (na návrh poroty lze ceny dělit)

 • Cena Nadace život umělce pro nejlepšího účastníka soutěže

 • Cena Nadace Bohuslava Martinů za interpretaci písně Bohuslava Martinů

 • Cena Festivalu Jarmily Novotné pro nejúspěšnější účastnici kategorie V. A

 • Cena hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha za interpretaci písně 20. nebo 21. století

 • Cena Beno Blachuta za interpretaci lidové písně pro soutěžící kategorie IV a V

 • Cena Karla Hartiga, 1. starosty Žižkova, pro oceněné z uměleckých škol Prahy 3

 • Cena Zory Jehličkové

 • Cena Pražského hudebního institutu

 • Cena Pražského filharmonického sboru

 • Cena Magdalény Hajóssyové

 • další ceny jsou v jednání, možnost čestných uznání a zvláštních cen poroty

Organizace soutěže:

XXII. ročník Písňové soutěž Bohuslava Martinů se koná ve dnech 11. – 13. října 2024 v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, 130 00 Praha 3 

Harmonogram:

Předběžbý harmonogram:

Pátek 11.10. 2024 - kategorie 0 a IV - první kolo

Sobota 12.10.2024 - kategorie I a III a V - první kolo, IV - druhé kolo

neděle 13. 10. 2024 - kategorie II a druhé kolo kategorie V.

Podmínky soutěže:

Do Písňové soutěže Bohuslava Martinů se mohou přihlásit žáci základních uměleckých škol (ZUŠ), studenti konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením. Vítězové kategorií z předešlého ročníku se nemohou přihlásit do stejné kategorie, je jim ale umožněna účast ve vyšší kategorii. Vízem kategorie se rozumí ten, který získal první cenu s celkovým bodovým ohodnocením více než 23 bodů.

 

Kategorie: 

 

0 A: žákyně narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 včetně 

0 B: žáci narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 včetně 

I:  žákyně narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012 včetně 

II: žákyně narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010 včetně 

III a: žáci narození od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012 včetně 

III b: žáci narození od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010 včetně 

 

Kategorie 0, I, II a III jsou jednokolové. Soutěžní repertoár se musí skládat z 1 povinné písně Bohuslava Martinů, 1 národní písně a 1 písně dle výběru soutěžícího. Seznam povinných písní B. Martinů je uveden v závěru tohoto dokumentu. Soutěžní repertoár tvoří lidové a umělé písně s klavírním doprovodem. Nelze do něho zařazovat operní či oratorní árie, árie antiche, duchovní hudbu komponovanou s varhanním doprovodem, muzikálové a populární písně (pop, folk apod.). 


 

IV. A: studentky HŠ a ZUŠ narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 včetně 

IV. B: studenti HŠ a ZUŠ narození od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 včetně 

V. A: studentky konzervatoří a hudebních gymnázií narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 včetně 

V. B: studenti konzervatoří a hudebních gymnázií narození od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 včetně 


 

Kategorie IV a V jsou dvoukolové. Soutěžní repertoár se musí skládat: 

Pro 1. kolo kategorií IV i V z 1 povinné písně Bohuslava Martinů, 1 národní písně a 1 písně dle výběru soutěžícího. 

Pro 2. kolo pro kategorie IV z 1 písně z období klasicismu nebo romantismu, z 1 libovolné písně Bohuslava Martinů a z 1 libovolné písně dle výběru soutěžícího

Pro 2. kolo pro kategorie V z 1 písně z období klasicismu nebo romantismu, z 1 libovolné písně Bohuslava Martinů a z 1 písně z období 20. nebo 21. století.

Ve druhém kole se nesmí se opakovat repertoár z prvního kola. Seznam povinných písní B. Martinů je uveden v závěru tohoto dokumentu. Soutěžní repertoár tvoří lidové a umělé písně s klavírním doprovodem. Nelze do něho zařazovat operní či oratorní árie, árie antiche, duchovní hudbu komponovanou s varhanním doprovodem, muzikálové a populární písně (pop, folk apod.). 

 

VÝBĚR Z POVINNÝCH SKLADEB PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:

Kategorie 0A i 0B:

Kvočna, Kuře (Dětské písně), Otevření slovečkem (Písničky na jednu stránku), Veselé dievča (Nový Špalíček)

I. kategorie:

Ztracený pantoflíček (Čtyři písně na slova české lidové poezie), Rosička, Rozmarýn (Písničky na jednu stránku)

II. kategorie:

Koníčky na ouhoře (Čtyři písně na slova české lidové poezie), Tajná láska, Naděje (Písničky na dvě stránky)

III. a i b kategorie

Ej, poznať je to, poznať, Budzil so, ca (Nové slovenské písně), Chodníček, Cesta k milé (Písničky na jednu stránku)

IV. A kategorie:

Prosba (Nový špalíček), V trenčianskej kasárni (Nové slovenské písně), Sen Panny Marie (Písničky na jednu stránku)

IV. B kategorie:

Opuštěný milý (Nový špalíček),  Ej, poznať je to, poznať, Ej, mal som frajerku, Chlapovi je dobre (Nové slovenské písně)

V. A kategorie:

Povídajú ludé.., Povedz že mi, povedz (Nové slovenské písně), Súsedova stajňa (Písničky na dvě stránky)

V. B kategorie

Čo robíš Hanka? , Ej lúka, lúka,  Ej, poznať je to, poznať (Nové slovenské písně)

  Adresa soutěže  Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
  Komenského náměstí 400/9
  130 00 Praha 3 - Žižkov

  E-mail adresa: info@gmhs.cz
  Tel. + 420 221 434 711
  Fax + 420 221 434 794