Přihlášky

Přihlášky je nutno odevzdat do 31. 5. 2017 zároveň s potvrzením (kopií složenky nebo příkazu) o zaplacení registračního poplatku 400,-Kč (jednokolové kategorie) nebo 600,-Kč (dvoukolové kategorie) na běžný účet České spořitelny č.: 19-3393399 / 0800. Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 1017 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Registrační poplatek je nevratný. Soutěžící cizinci mohou registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Prahy před začátkem soutěže.
V případě, že soutěžící nebude mít vlastního klavíristu, je třeba zaslat zároveň s přihláškou také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.
Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se již nemohou přihlásit do stejné kategorie.

Nevyzvednuté diplomy a ceny nebudou rozesílány poštou.

Stáhnout podmínky soutěže:

Soutěž se uskuteční ve třech kategoriích:

D kategorie:
žáci a žákyně od 10 do 12 let

I.A kategorie:
žákyně od 12 do 14 let

I.B kategorie:
žákyně od 14 do 16 let

I.C kategorie:
žáci od 12 do 16 let.

Repertoár:
1 povinná píseň B.Martinů,
1 národní píseň,
1 libovolná píseň

Kategorie D, I.A, I.B, I.C jsou jednokolové

II.A kategorie:
studentky HŠ a ZUŠ od 16 do 20 let

II.B kategorie:
studentky gymnázií s hudebním zaměřením a
konzervatoří od 16 do 20 let

II.C kategorie:
studenti od 16 do 20 let


Repertoár:
1.kolo:
shodné s I. kategorií (mimo povinné písně)
2.kolo:
1 píseň z období klasicizmu,
1 píseň z období romantizmu
1 libovolná píseň B.Martinů

Kategorie II.A, II.B a II.C jsou dvoukolové
Ve 2.kole se nesmí opakovat repertoár z 1.kola.
Více informací najdete zde

Přihlášky

Adresa soutěžeGymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3 - Žižkov

E-mail adresa: info@gmhs.cz
Tel. + 420 221 434 711
Fax + 420 221 434 794