Přihlášky

Přihlašování do soutěže probíhá od 1. 5. 2024 do 30. 6. 2024 elektronicky na www.pisnovasoutezbm.cz/přihlášky. Spolu s přihláškou je nutno zaslat potvrzení (kopii složenky nebo příkazu) o zaplacení registračního poplatku. Přihlašování se automaticky uzavře 30. 6. 2024 nebo při naplnění kategorie! 

Změna soutěžního repertoáru je možná do 15.9.2024.

 

Soutěžní poplatek: 

 

Po jednokolové kategorie činí příspěvek 500,- Kč, pro kategorie dvoukolové 700,- Kč. Uhraďte jej na účet SRPg 2002818307/2010. Jako variabilní symbol uveďte datum narození soutěžícího (ve tvaru: DDMMRRRR) a specifický symbol 1024 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jména soutěžících. V případě platby za více účastníků uveďte název školy, z které soutěžící přijíždí. Registrační poplatek je nevratný

 

Organizátoři soutěže mohou poskytnout soutěžícím korepetitora. Zároveň s přihláškou je potřeba zaslat také žádost a notový materiál (mimo povinné písně). Příplatek za korepetitora činí 200,- Kč v případě jednokolové kategorie a 300,- Kč v případě dvoukolové kategorie. 

 

Počet soutěžících pro jednotlivé kategorie je z kapacitních důvodů početně omezen, po naplnění limitu počtu soutěžících (20/25) pro danou kategorii se systém přihlašování uzavře.

 
Stáhnout podmínky soutěže:

Kategorie:

Kategorie 0: žákyně a žáci narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 včetně
 

Kategorie I: žákyně narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012 včetně
 

Kategorie II: žákyně narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010 včetně
 

Kategorie III a: žáci narození od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012 včetně

Kategorie III b: žáci narození od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010 včetně

Kategorie IV. A: studentky HŠ a ZUŠ narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 včetně
 

Kategorie IV. B: studenti HŠ a ZUŠ narození od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 včetně
 

Kategorie V. A: studentky konzervatoří a hudebních gymnázií narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 včetně
 

Kategorie V. B: studenti konzervatoří a hudebních gymnázií narození od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 včetně
 
 

Přihlášky

Adresa soutěžeGymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3 - Žižkov

E-mail adresa: info@gmhs.cz
Tel. + 420 221 434 711
Fax + 420 221 434 794