Přihlášky

Přihlášky elektronicky na www.pisnovasoutezbm.cz, je nutno zaslat do 31. 5. 2018 zároveň s potvrzením (kopií složenky nebo příkazu) o zaplacení registračního poplatku.

Soutěžní poplatek ve výši 400,-CZK pro jednokolové kategorie nebo 600,-CZK pro dvoukolové kategorie uhraďte na účet SRPg 19-3393399/0800. Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího (DDMMRRRR) a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Do poznámky pro příjemce uveďte jméno soutěžícího, v případě platby za více účastníků školu, z které soutěžící přijíždí. Registrační poplatek je nevratný.

V případě, že soutěžící nebude mít vlastního klavíristu, je třeba zaslat zároveň s přihláškou také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.

Počet soutěžících pro jednotlivé kategorie je z technických a kapacitných důvodů početně omezen, po naplnění limitu počtu soutěžících (20, respektive 25) pro danou kategorii se systém přihlašování uzavře.

Stáhnout podmínky soutěže:

Soutěž se uskuteční ve třech kategoriích:

D kategorie:
žáci a žákyně od 10 do 12 let

I.A kategorie:
žákyně od 12 do 14 let

I.B kategorie:
žákyně od 14 do 16 let

I.C kategorie:
žáci od 12 do 16 let.

Repertoár:
1 povinná píseň B.Martinů,
1 národní píseň,
1 libovolná píseň

Kategorie D, I.A, I.B, I.C jsou jednokolové

II.A kategorie:
studentky HŠ a ZUŠ od 16 do 20 let

II.B kategorie:
studentky gymnázií s hudebním zaměřením a
konzervatoří od 16 do 20 let

II.C kategorie:
studenti od 16 do 20 let


Repertoár:
1.kolo:
shodné s I. kategorií (mimo povinné písně)
2.kolo:
1 píseň z období klasicizmu,
1 píseň z období romantizmu
1 libovolná píseň B.Martinů

Kategorie II.A, II.B a II.C jsou dvoukolové
Ve 2.kole se nesmí opakovat repertoár z 1.kola.
Více informací najdete zde

Povinné písně B.Martinů

Kategorie D:

Kvočna nebo Kuře (Dětské písně), nebo Rozmarýn, nebo Otevření slovečkem (Písničky na jednu stránku)

I.A kategorie:

Veselá dievča (Nový Špalíček), nebo Rosička (Písničky na jednu stránku), nebo Touha (Nový Špalíček)

I.B kategorie:

Hlásný, nebo Tajná láska (Písničky na dvě stránky), nebo U maměnky (Písničky na jednu stránku)

I.C kategorie:

Chodníček (Písničky na jednu stránku), nebo Vysoká veža (Nový Špalíček), nebo Ej, poznať je to, poznať (Nové slovenské písně)

II.A kategorie: (HŠ + ZUŠ):

Koleda milostná (samostatně vydané), nebo Spoza čiernej hory (Nové slovenské písně), nebo Koníčky na ouhoře (Čtyři písně)

II.B kategorie: (gymn.+konz):

Ukolébavka (Dvě písně na texty negerské poezie), nebo Povedz že mi, povedz (Nové slovenské písně), nebo Zvolenovcí chlapci (Písničky na dvě stránky)

II.C kategorie: (ZUŠ, gymn. + konz.)

Smutný milý, nebo Zvědavá dievča (Nový Špalíček), nebo Ej, poznať je to, poznať (Nové slovenské písně)

  Přihlášky

  Adresa soutěže  Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
  Komenského náměstí 400/9
  130 00 Praha 3 - Žižkov

  E-mail adresa: info@gmhs.cz
  Tel. + 420 221 434 711
  Fax + 420 221 434 794