Přihlášky

Přihlašování do soutěže probíhá od 1. 4. 2019 do 15. 6. 2019.

Spolu s přihláškou je nutno zaslat potvrzení (kopii složenky nebo příkazu) o zaplacení registračního poplatku.
Přihlašování se automaticky uzavře 15. 6. 2019!

Soutěžní poplatek:

Po jednokolové kategorie činí příspěvek 400,- Kč, pro kategorie dvoukolové 600,- Kč. Uhraďte jej na účet SRPg 19-3393399/0800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození soutěžícího (DDMMRRRR) a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Do poznámky pro příjemce uveďte jméno soutěžícího, v případě platby za více účastníků školu, z které soutěžící přijíždí. Registrační poplatek je nevratný.

Škola může poskytnout soutěžícím korepetitora. Zároveň s přihláškou je potřeba zaslat také žádost a notový materiál (mimo povinné písně). Příplatek za korepetitora činí 200,- Kč v případě jednokolové kategorie a 300,- Kč v případě dvoukolové kategorie.

Počet soutěžících pro jednotlivé kategorie je z  kapacitných důvodů početně omezen, po naplnění limitu počtu soutěžících (25) pro danou kategorii se systém přihlašování uzavře.

Stáhnout podmínky soutěže:

Kategorie:

Kategorie 0: žákyně a žáci narození od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2009 včetně
 

Kategorie I: žákyně narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2007 včetně
 

Kategorie II: žákyně narozené od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2005 včetně
 

Kategorie III: žáci narození od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2007 včetně

Kategorie IV. A: studentky HŠ a ZUŠ narozené od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2003 včetně
 

Kategorie IV. B: studenti HŠ a ZUŠ narození od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2003 včetně
 

Kategorie V. A: studentky konzervatoří a hudebních gymnázií narozené od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2003 včetně
 

Kategorie V. B: studenti konzervatoří a hudebních gymnázií narození od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2003 včetně
 
Více informací najdete zde

Přihlášky

Adresa soutěžeGymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3 - Žižkov

E-mail adresa: info@gmhs.cz
Tel. + 420 221 434 711
Fax + 420 221 434 794