PŘIHLÁŠKA: Kategorie I

Uzávěrka:
30.06.2024
# mista: 25 | # Přihlášky: 25
Stav:

Kategorie I : žákyně narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012 včetně

Přihlášky  je nutno zaslat do 30. 6. 2024 zároveň s uvedením data zaplacení registračního poplatku 500,-Kč na běžný účet  č.: 2002818307/2010 . Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 1024 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Registrační poplatek je nevratný. Soutěžící cizinci mohou registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Prahy před začátkem soutěže.

V případě, že soutěžící nebude mít klavíristu, je třeba zaslat na adresu školy nebo mailem také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.

Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se již nemohou přihlásit do stejné kategorie.

V případě naplnění kapaicty pro danou kategorii se přihlašování automaticky uzamkne.