Výsledky XIV. ročníku

2016

Složení poroty

Kategorie 0-chlapci | Kategorie 0-dívky | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III

MgA. Emílie Sadloňová, PhD.
předsedkyně poroty pěvecký pedagog, Katedra hudby FHV, Žilinská univerzita, Konzervatoř Žilina, Slovensko
MgA. Stanislava Blažíčková
pěvecký pedagog, ZUŠ Třeboň
Jiřina Marková
pěvecký pedagog, vedoucí pěveckého odd. Mezinárodní konzervatoře Praha Konzervatoř Praha, Dětská opera Praha
Mario Kudela
pěvecký pedagog, ZUŠ Kyjov
Mgr. Karel Nedoma
pěvecký pedagog, ředitel ZUŠ Praha – Zbraslav

Kategorie 0-chlapci

1. CENA

  • Pernica Josef | ZUŠ Jedovnice
  • Kalina Petr | ZUŠ T. Brzkové Plzeň

2. CENA

  • Timár Dominik | GMHŠ Praha
  • Urbánek Dominik | ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu Brno

3. CENA

  • Vintera Michal | ZUŠ Náchod
  • Ondřej Prokop | ZUŠ Žerotín Olomouc

Čestné uznání

  • Kříž Vojtěch | ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
  • Prachár Patrik | ZUŠ Smetanova Brno
  • Toman Matyáš | ZUŠ Brandýs nad Labem
Kalina Petr
ZUŠ T. Brzkové Plzeň
Pernica Josef
ZUŠ Jedovnice